دوره های مجازی سازی

مجازی سازی (Virtualization) امروزه بسیار متداول شده است. یک شرکت با مجازی سازی دارایی‌های فناورانه اش می‌تواند مقیاس پذیری، کارایی و میزان تحمل خطای خود را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشد.

کسپرسکی دو راهکار برای این موضوع دارد که برای حفاظت از محیط مجازی طراحی شده‌اند:

 • Kaspersky Security for Virtualization. Agentless
 • Kaspersky Security for Virtualization. Light Agent

که با انتقال موتور اسکن ویروس به ماشین مجازی اختصاصی موجب تسهیل نگهداری و بهبود کارایی محیط مجازی می‌شوند.

دوره 014.30: Kaspersky Security for Virtualization. Agentless

دوره KL 014.30 ویژه Kaspersky Security for Virtualization: Agentless است.
این محصول برای حفاظت از محیط‌های مجازی VMware VSphere طراحی شده و با حذف ایجنت از ماشین‌های مجازی حفاظت شده باعث کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های استفاده و پشتیبانی می‌شود.
در این دوره به متخصصان فنی چگونگی آماده سازی محیط مجازی و نصب KSV، همچنین نگهداری و تنظیمات سیستم، آموخته می‌شود.


پیش از گذراندن این دوره، توصیه می‌کنیم ابتدا در دوره 002.10 Fundamentals شرکت نمایید. پس از گذراندن موفق این دوره، دانشجویان قادر خواهند بود:

 • قابلیت‌های Kaspersky Security for Virtualization و مزایای آن را در مقایسه با راه‌حل‌های حفاظتی متداول بشناسند.
 • حفاظت را در یک دیتاسنتر مجازی به اجرا بگذارند.
 • سیاست‌های حفاظتی را تنظیم کنند و از ابزارهای نظارتی Kaspersky Security Center و VMware vSphere برای نگهداری بهره ببرند.

مخاطبان: مشتریان و نمایندگان و کارشناسانى که از محیط هاى مجازى استفاده می کنند.

محصولات : Targeted Security


راهکارها:

 • Kaspersky Security for Virtualization. Agentless
 • Kaspersky Security Center

آزمون: KLE 014.30 برای اخذ مدرک تخصصی کسپرسکی:
KL Certified professional: Kaspersky Security for Virtualization. Agentless


دوره‌های پیش نیاز: 002.10 Fundamentals

دوره 031.30: Kaspersky Security for Virtualization. Light Agent

Kaspersky Security for Virtualization. Light Agent کلیه محصولات مجازی سازی و اندپوینت کسپرسکی را کنارهم گردمی‌آورد؛ آن هم با حداکثر محافظت و استفاده موثر از منابع. این محصول روی اغلب‌ هایپروایزرهای متداول مانند موارد زیر قابل نصب است.


 • VMware vSphere
 • Microsoft Hyper-V
 • Citrix XenServer

در این دوره چگونگی انجام نصب، تنظیمات حفاظتی، نگهداری و پیکربندی محیط‌های مجازی برای عملکرد بهینه برنامه، آموزش داده می‌شود.
پیش از آغاز این دوره، توصیه می‌کنیم دوره 002.10 Fundamentals را بگذرانید.

با پایان موفقیت آمیز این دوره، دانشجویان قادر خواهند بود:

 • قابلیت‌های امنیتی کسپرسکی برای مجازی‌سازی و مزایای آن در قیاس با راه‌حل‌های حفاظتی متداول و فاقد ایجنت را توصیف کنند.
 • محافظت بهینه برای یک محیط مجازی را طراحی و اجرا کنند.
 • سیستم حفاظتی موجود را نگهداری کنند.

مخاطبان: مشتریان و نمایندگان وکارشناسانى که از محیط مجازى استفاده می کنند.

محصولات : Targeted Security


راهکارها:

 • Kaspersky Security for Virtualization. Light Agent
 • Kaspersky Security Center

آزمون: KLE 031.30 برای اخذ مدرک تخصصی کسپرسکی
KL Certified professional: Kaspersky Security for Virtualization. Light Agent


دوره‌های پیش‌نیاز: 002.10 Fundamentals