جدول برگزاری کلاس ها

# نام دوره تاریخ برگزاری ساعت برگزاری هزینه ظرفیت باقیمانده
0دوره Associate 019.10۱۳۹۶/۱۱/۱۴8 صبح الی 174,700,000 ریال7 نفرثبت نام
1دوره Fundamentals 002.10از ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۷8 صبح الی 179,400,000 ریال7 نفرثبت نام
2دوره Advanced 302.10۱۳۹۶/۱۱/۱۸8 صبح الی 174,700,000 ریال7 نفرثبت نام
3دوره Encryption 008.10۱۳۹۶/۱۲/۸8 صبح الی 174,700,000 ریال7 نفرثبت نام
4دوره System Management 009.10۱۳۹۶/۱۲/۹8 صبح الی 174,700,000 ریال7 نفرثبت نام